Jmenuji se Zdeněk Janča a již od svého dětství jsem milovník nožů. Svůj první nůž (klasickou zavírací rybičku),jsem dostal od své maminky a od té doby jsem se velmi těžko zbavoval návyku, abych neměl v noci pod polštářem alespoň malý nožík. Nedokázal jsem bez toho usnout. Od té doby mi všichni kamarádi přezdívali "Nožíř".
Pokusům o výrobu prvních nožů, by se každý z Vás od srdce zasmál.
Vyzkoušel jsem několik profesí, než mi bylo dáno zjistit kde je má živná půda. Po dokončení odborné střední školy v oboru truhlář a pokusu studia na škole nábytkářství a designu nebylo moc těžké zjistit, že tudy cesta nevede. Pokoušel jsem sice uplatnit své znalosti v různých restaurátorských dílnách,ale více než dřevo mi voněla kůže a v dílnách sedlářských se lecos zajímavého dalo také naučit. Úspěšný pokus o samostatnou výrobu se zdařil nejdříve s výrobky z kůže, ale nebylo to již daleko od současnosti. Postupně se mi povedlo zaměřit se jen na kompletní výrobu nožů. Nože, které dělám jsou vesměs praktického využití. Snažím se o dokonalou kombinaci designu a úlohu pracovního nože. Já sám chci, aby můj nůž byl pěkný a zároveň se s ním dala uříznout skýva chleba.

My name is Zdeněk Janča and I have been knife enthusiast since my childhood. My first knife (the classic small clasp-knife), was a present from my mum and since then I had been trying with a big difficulties to get rid of the habit to have at least small knife at night under my pillow. I could not fall in sleep without it. Since that time all friends call me with the nickname "Nožíř" (Cutler).

My first attempts to fabricate the knives by myself, would make laugh heartily each of you. I tested few professions before I managed to learn where is my breeding ground. After terminating my special secondary school – (joiner specialization) and trying to study the school of furniture making and design it wasn't that hard to find out that this is not my cup of tea. However I have tried to imply my experiences in various restoration workshops but the smell of leather was more attractive than the wood. In saddlery workshops many interesting things could be learned.

Successful attempt for independent production was at the beginning mainly with leather products, but this was just a close step to the present. Step by step I managed to concentrate myself only on the entire knife production. Knives made by me are mostly of practical use. I am trying to combine precisely the design and character of the working knife. First of all it is me who want to have the knife good looking and useful to cut nice thick slice of bread.